תנאי שימוש

הכניסה למתחם אסקפיזם (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

* יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

* למפעיל החדר שיקול דעת בלעדית האם לאפשר את קיום המשחק בחדר.

* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של "אסקפיזם" אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

*במתחם ישנם אפקטים כגון פליקרים ו/או עשן, במידה וקיימת בעיה בריאותית, באחריות הלקוח לציין זאת מבעוד מועד

* המזמין ו/או המזמינה  מצהיר כי למיטב ידיעתו בעת הזמנת המשחק מצבו הבריאותי תקין ואינו סובל מבעיה בריאותי ו/או גופני ו/או נפשית  

* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

* החדרים מכילים מעברים צרים ואינן מתאימים לנשים בהיריון.

*הכניסה לחדר בריחה פאודה מוגבל מגיל 14 ומעלה. עד גיל 16 מחוייב בליווי מבוגר.

* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. אסקפיזם שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..

* המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

*הלקוח מודע ונותן הסכמתו לשימוש בצילומים אשר צולמו במסגרת הפעילות לטובת העלאתם לאתר אסקפיזם, פייסבוק וכו'

* הלקוח מאפשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצעות דוא"ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור "הסר מהתפוצה" שלאחר לחיצתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח.

– אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

– "אסקפיזם חדרי בריחה" תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

– שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מחירון באתר:

* אסקפיזם רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

* המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

מדיניות הזמנה:

אסקפיזם שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה של 100 (מאה) ₪ לכל חדר, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה.

*במידה ולא שולמה מקדמה אסקפיזם אינה מתחייבת לשמור את מועד בקשת השתתפות הלקוח במשחק

* להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

* מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

* ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

* הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

*שוברים וקפונים למינהן יכובדו בכפוף למינימום הזמנה המצויין באתר

* הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי. 

*מחיר שחקן יחיד 130 שח בכפוף למינימום המעודכן באתר​

* אסקפיזם שומרת את הזכות לגבות דמי ביטול בעבור כל משחק שתחילתו אוחרה ב 15 דקות ומעלה

*כל הזמנה שבוצעה דרך כל אמצעי תקשורת תחויב במקדמה או במתן אשראי לבטחון בהתאם לתנאי הביטול כולל שוברים, קופונים, הטבות והנחות מכל הסוגים

 

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

* ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

אסקפיזם רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

  1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
  2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
  3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
  4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
  5. מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.

    במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 48 שעות לפני המשחק, אסקפיזם תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.

  1. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של אסקפיזם לעיל.

אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מאסקפיזם המאמת את כל פרטי הביטול.

ביטול/דחייה הזמנה עד 48 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.

ביטול/דחייה הזמנה פחות מ 48 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.

החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול

  • בעבור כל החזר מקדמה מכל סיבה שהיא יופחתו 10 ש"ח עמלת חברת האשראי ועמלת טיפול.

עקבו אחרינו

077-5023008

אלנבי 119 תל אביב

[email protected]