תנאי שימוש

הכניסה למתחם אסקפיזם (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

*באחריות המזמין ליצור קשר עם המתחם ולשלם מקדמה על סך 100 שח אשר מהווים אישור לקיום הפעילות.

*הזמנות ללא תשלום מקדמה לא נשמרות במערכת ויבוטלו באופו אוטומטי.

* יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

* למפעיל החדר שיקול דעת בלעדית האם לאפשר את קיום המשחק בחדר.

* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של "אסקפיזם" אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

*במתחם ישנם אפקטים כגון פליקרים ו/או עשן, במידה וקיימת בעיה בריאותית, באחריות הלקוח לציין זאת מבעוד מועד

* המזמין ו/או המזמינה  מצהיר כי למיטב ידיעתו בעת הזמנת המשחק מצבו הבריאותי תקין ואינו סובל מבעיה בריאותי ו/או גופני ו/או נפשית  

* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

* החדרים מכילים מעברים צרים ואינן מתאימים לנשים בהיריון.

*הכניסה לחדר בריחה פאודה מוגבל מגיל 14 ומעלה. עד גיל 16 מחוייב בליווי מבוגר.

* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. אסקפיזם שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..

* המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

*הלקוח מודע ונותן הסכמתו לשימוש בצילומים אשר צולמו במסגרת הפעילות לטובת העלאתם לאתר אסקפיזם, פייסבוק וכו'

* הלקוח מאפשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצעות דוא"ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור "הסר מהתפוצה" שלאחר לחיצתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח.

– אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

– "אסקפיזם חדרי בריחה" תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

– שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מחירון באתר:

* אסקפיזם רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

* המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

מדיניות הזמנה:

אסקפיזם שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה של 100 (מאה) ₪ לכל חדר, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה.

*במידה ולא שולמה מקדמה אסקפיזם אינה מתחייבת לשמור את מועד בקשת השתתפות הלקוח במשחק

* להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

* מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

* ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

* הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

*שוברים וקפונים למינהן יכובדו בכפוף למינימום הזמנה המצויין באתר

* הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי. 

*מחיר שחקן יחיד 130 שח בכפוף למינימום המעודכן באתר​

* אסקפיזם שומרת את הזכות לגבות דמי ביטול בעבור כל משחק שתחילתו אוחרה ב 15 דקות ומעלה

*כל הזמנה שבוצעה דרך כל אמצעי תקשורת תחויב במקדמה או במתן אשראי לבטחון בהתאם לתנאי הביטול כולל שוברים, קופונים, הטבות והנחות מכל הסוגים

 

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

* ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

אסקפיזם רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

  1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
  2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
  3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
  4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

    במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 48 שעות לפני המשחק, אסקפיזם תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.

  1. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של אסקפיזם לעיל.

אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מאסקפיזם המאמת את כל פרטי הביטול.

ביטול/דחייה הזמנה עד 48 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.

ביטול/דחייה הזמנה פחות מ 48 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.

החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול

  • בעבור כל החזר מקדמה מכל סיבה שהיא יופחתו 10 ש"ח עמלת חברת האשראי ועמלת טיפול.

Terms and conditions

This site's policy is intended to regulate the rules according to which the site is operated.

The right to perform an action on the site

· If a customer has used the services of the site to commit an illegal act, or to

enable, facilitate, assist or encourage the commission of such an act.

· If a customer intentionally provided incorrect details.

· If a customer has committed an act and / or omission that harms or may harm

the site or any third parties.

· If a customer violates the terms of this agreement or any other agreement with

the site or anyone on its behalf and / or if he refrains from paying, illegally, for

services he purchased from the site, whether through this site or in any other

way.

· If the credit card held by the surfer is blocked or restricted for use in any way.

How to perform the ordering procedure

The customer will choose according to the criteria found on the site the game he wants to

play, the date and time the game will take place and the number of participants.

According to these criteria, the system will calculate the payment that the surfer will pay at

the time of purchase.

Immediately after the purchase, a confirmation email will be sent to the buyer with the

purchase details.

The details in the email will include:

· Game date and time

· The number of participants

· The amount paid

· Continued contact: Link to the conference call, login link (username and

password will be provided at the time of the game)

· Details about the game itself: The script of the game, and how to play it

In the event that the transaction is not approved by the credit card companies, the customer

will receive an appropriate notification and the website will see the order as canceled.

Cancelling a transaction

You can cancel a transaction up to 3 days from the date of the game purchased.

Example: if the game is intended for Wednesday (of any given week) you may cancel your

purchase by Sunday of the same week and not after.

Request to cancel a purchase will be made by email from the buyer's email address to

[email protected]

If the buyer has met these conditions, the payment will be refunded in full.

The site may cancel a transaction at its sole discretion. Should the site cancel a transaction

the site will refund the payment in full to the buyer.

Maintaining data confidentiality and customer privacy

In order to meet the most stringent requirements for maintaining the credit card information

specified in the PCI standard, the site does not store the credit card information in its

systems, but in high-level protected external systems. In the event of cases beyond its

control and / or resulting from force majeure, the site will not be liable for any damage of

any kind, indirect or direct, caused to the customer and / or anyone on his behalf if this

information is lost or used unauthorized.

The site will not pass on identifying information about you to a third party, except to credit

card companies, and to every court and except in the following cases:

· If there is a legal obligation to pass on the information about you to another.

· In order to collect money coming from the customer for a purchase on the

website

· In any dispute, claim, demand or legal proceedings, if any, between the customer

and the site.

· In the event of a breach of the terms of this agreement or any other agreement

with the site or anyone on its behalf

· In the event that the customer has committed an act and / or omission that harms

or may harm the site or any third parties, including the site's customer

Responsibility and liability

This site connects players and games and is therefore not responsible in any way for the

player's satisfaction with the game.

This site does everything in its power to filter the games that can be purchased on the site

but is not responsible for their content, how they are operated or the buyer's satisfaction.

The site will not be held responsible for any interruptions, malfunctions, response times,

viruses, damages, or any other factor that may interfere with or impair the site's services

and / or cause any damage.

Intellectual Property

This site features various games. Each "escape room" is responsible in its room and in the

way it is displayed on this site for the trademark, design, texts, images and any other

information whether included in relation to specific copyright notice information or not.

Any use of these elements is prohibited, including copying, duplication, distribution,

presentation, delivery to a third party and / or any other use without the consent of the site

management – in writing and in advance.

No commercial use may be made of the data published on the site, without the prior written

consent of the site.

I agree to the terms and conditions

עקבו אחרינו

077-5023008

אלנבי 119 תל אביב

[email protected]